Pravidla Jeep Wrangler Clubu

... budu postupně doplňovat o nové, dle potřeby a aktuálních zkušenostíObecná pravidla klubu

 • Jsme Jeep Wrangler Club a proto se na akce jezdí Wranglerem
 • Dodržovat stanovy klubu
 • Dodržovat pokyny člena, který akci pořádá
 • Pro klubovou diskuzi využívat fórum. Mailem zasílat jen jednorázové zprávy nebo úvodní informaci s odkazem na založené téma na fóru, aby nedocházelo ke "spamování".
 • Dodržovat pravidla jízdy v koloně
 • Svým chováním nejen na akcích udržovat dobrou pověst JWC


Pravidla jízdy v koloně
Vedoucí a hlídací vozy kolony
 • Vpředu jede vždy organizátor akce (vůz které má CBčko) ev. osoba určená vedením, která zná trasu. JWC je vždy na kanálu CB 04.
 • Uprostřed kolony by mělo je min. jedno vozidlo vybavené CBčkem.
 • Kolonu taktéž uzavírá vozidlo vybavené CBčkem.
 • Všechny "hlídací" vozy vybavené CBčkem udržují kolonu vcelku, zajišťují hladký průjezd křižovatek, oznamují vedoucímu vozu kolony všechny informace tak, aby se kolona netrhala, ev. při průjezdu křižovatkami oznamují vedocímu vozu, že zbytek kolony čeká na červené a pod.
 • Ve středu kolony jedou pomalejší a méně zkušení jezdci.
 • První vůz kolony musí přizpůsobit rychlost jízdy tak, aby se kolona zbytečně netrhala, ostatní vozy jedou tak, aby mezi nás zbytečně nevjížděly jiné vozy. V případě, že mezi nás vjede jiné auto, držíme se při pravém kraji vozovku a naznačíme mu (třeba zablikáním pravým blinkrem nebo naznačením rukou), že nás má předjet.
Bezpečnostní odstup
 • Dodržujte při jízdě vždy dostatečný bezpečnostní odstup od vozu před sebou, ale nenechávejte velké mezery, aby do kolony nevjížděly jiné vozy.
 • Přizpůsobte odstup rychlosti jízdy a udržovat konstantní vzdálenost od vozu před Vámi.
Jízda, předjíždění, dojezd před křižovatku
 • "Jojo efekt" - neustálé měnění vzdálenosti mezi dvěma vozy stylem brzda - plyn - brzda - plyn má za důsledek nestabilitu formace, ohrožuje ostatní v koloně, vytváří prostor pro vtěsnání se jiných aut a tím roztrhání kolony.
 • Předjíždění v rámci kolony je dovoleno pouze "hlídacím vozům", ev. vozům s kamerou - při každém předjíždění se dbá maximální opatrnosti, předjížděné vozy umožní předjíždějícímu vozidlu se znovu v kterémkoliv místě zapojit do kolony.
 • Jezdí se vždy v jedné řadě, pouze při spanilé jízdě městem na víceproudé silnici je dočasně dovoleno jet ve dvou řadách, ale vždy tak, aby nedocházelo k výraznému omezení provozu.
 • Před křižovatkou se zastavuje s co nejmenším odstupemí, aby byl zajištěn rychlý přejezd křižovatky.
Průjezd křižovatky, vjezd z vedlejší silnice na hlavní
 • Křižovatky je nutné vždycky přejíždět plynule. Totéž platí při výjezdu z vedlejší silnice (nebo parkoviště, benzinky a pod.) na hlavní.
 • V případě nutnosti uzavírají křižovatku, hlavní silnici předem určené vozy.
 • Pokud nestihnou křižovatku projet (nebo na hlavní vjet) všechny vozy najednou, první část kolony zpomalí nebo na bezpečném místě úplně zastaví a počká na zbytek kolony.
 • Při průjezdu křižovatek (vjezdu z vedlejší na hlavní silnici) je velmi důležitá vzájemná komunikace a informovanost "hlídacích"vozů.
Zastavení při nehodě nebo poruše
 • Vedoucí vůz bude okamžitě informován CBčkem nebo mobilem
 • Poškozený vůz zastaví, zbytek kolony pokračuje v jízdě, dokud nemůže kolona zastavit na bezpečném místě.
 • V případě potřeby zastaví i druhé (nejbližší) auto, aby poškozeném vozu pomohlo
Obecně
 • Doporučená rychlost kolony je max. 50 km/hod v obci, max. 70-80 km/hod. mimo obec a max. 100-110 km/hod. na dálnici! Při vyšší rychlosti je velmi obtížné udržet kolonu pohromadě. Vedoucí vůz kolony musí vždy myslet na to, že když on jede 50 km/hod., poslední vůz kolony jede až 70 km/hod.!
 • Neustále platí pravidla silničního provozu, která musí každý dodržovat!
 • Když se mezi nás vtěsnají jiné vozy, umožněte jim bezpečné předjetí, aby se kolona zase spojila v jeden celek.
 • Když se kolona začíná trhat nebo vozy za Vámi odpadají, informujte vedoucí vozidlo, aby snižílo rychlost. Je-li to nezbytné, snižte rychlost i Vy nebo zastavte na další odbočce (a informujte vedoucí vůz), aby nás zbytek kolony opět našel.
 • Dodržujte konstantní bezpečnostní odstup, který je v souladu s rychlostí.
 • Pro jízdu v koloně je dobré se vybavit CBčkem, ať pevně montovaným do vozu nebo alespoň přenosným.
 • Kdo se nebude řídit těmito pravidly, ohrožuje sebe i ostatní z klubu a při opakovaném porušení může být z účasti vyloučen!
Vedení klubu ani organizátor akce nepřebírají v žádném případě odpovědnost za chování jednotlivce, každý jede dobrovolně, na své vlastní riziko a je zodpovědný sám za sebe a za své auto.